Systrarna von Hallwyl

Wilhelmina och Walther von Hallwyl var båda i femtioårsåldern när de flyttade in i det Hallwylska palatset. Deras tre döttrar hade vid det laget bildat egna familjer. Museets grundare är väl kända, medan döttrarna von Hallwyl, som representerar tre mycket olika livsöden och livsval, är mindre kända för en större publik.

I boken Systrarna von Hallwyl framträder en fördjupad bild av parets von Hallwyls döttrar Ebba von Eckermann (1866–1960), Ellen Roosval (1867–1952) och Irma von Geijer (1873–1959). Boken bidrar till en ny kunskap om de tre systrarna och ger svar till en av de vanligaste frågorna bland museets besökare: vad hände med barnen?

I boken ägnas systrarna varsitt eget kapitel och sätter in deras livsöden i ett större sammanhang både historiskt, ekonomiskt och idéhistoriskt. Tillsammans skildras systrarna i relation till normen för hur en högborgerlig kvinna förväntades leva sitt liv. Dessutom diskuteras vilka valmöjligheter för kvinnor i allmänhet och kvinnor i högborgerliga miljöer i synnerhet Och hur såg normerna ut för kvinnlighet och manlighet ut vid sekelskiftet 1900?

Systrarna von Hallwyl är författad av Sofia Nestor, Sara Dixon och Samuel Norrby, alla intendenter vid Hallwylska museet. Artikelförfattare är även Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet samt Patric Steorn, fil.dr i konstvetenskap och museichef för Thielska galleriet.

Annika Williams (redaktör):
Systrarna von Hallwyl
Hallwylska museet
Utkom 2017