Svenska historiker

För första gången presenteras i samlad form svensk historiker, inklusive idé-, ekonom- och kyrkohistoriker. Boken ger en översikt över hur svenska historiker tolkat den svenska historien genom tiderna.

I form av 57 biografiska essäer porträtteras ledande historieskrivare och historieforskare från medeltiden till våra dagar. Olaus Magnus, Peder Svart, Olof von Dahlin, Erik Gustaf Geijer, Anders Fryxell, Clas Theodor Odhner, Harald Hjärne, Curt och Lauritz Weibull, Carl Grimberg, Eli Heckscher, Nils Ahnlund, Erik Lönnroth och många fler passerar revy.

Sammantaget ger boken en mångfacetterad bild av den svenska historievetenskapens utveckling. Ett fyrtiotal svenska och utländska historiker medverkar. Boken fyller en lucka i svensk lärdomshistoria.

Ragnar Björk & Alf W. Johansson (redaktörer):
Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar
Norstedts
Utkom 2009

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2009.