Malet, sågat och stampat i Västra Götaland

Vind- och vattenkraft har varit viktiga förutsättningar för livet i Västra Götaland genom århundraden, och många kvarnar, sågar och stampar finns fortfarande kvar även om de inte längre används. Skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland lyfter fram byggnaderna och bevarar deras berättelse.

För att tillverka mjöl och byggmaterial har vi länge använt oss av vind- och vattenkraft. I många av vattendragen och på höjdlägen i västra Sverige har kvarnverksamhet bedrivits sedan lång tid tillbaka. Vinden och vattnet har också drivit sågverk och stampar av olika slag. Trots att de numera oftast saknar funktion finns ett stort antal av dessa byggnader kvar och utgör en viktig del i kulturlandskapet. Kunskapen om såväl byggnaderna som deras användning riskerar att gå förlorad.

Skriften lyfter främst fram de mindre kvarnarna, sågarna och stamparna. Inledningsvis beskrivs i text och bild läget i landskapet samt byggnadernas historik, arkitektur och maskinverk. I den efterföljande katalogdelen presenteras ett nittiotal objekt i Västra Götalands län.

I Västra Götaland har förutsättningarna för att mala, såga och stampa varit olika beroende på landskapets topografi. De nödvändiga varorna mald säd och sågat virke samt verksamheterna i sig utgjorde också viktiga binäringar på landsbygden.

Skriften och inventeringen bygger på ett mångårigt samverkansprojekt mellan Västarvet och Länsstyrelsen och vill bidra till ökad kunskap kring de agrara småindustrier som finns och har funnits i länet. De utgör idag värdefulla kulturmiljöer, många gånger drivna av föreningar som vårdar detta kulturarv.

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland – en historisk översikt om kvarnar, sågar och andra vind- och vattendrivna agrara småindustrier
Västarvet/Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Utkom 2019