Sveriges armé 1523–2023

Boken Sveriges armé 1523–2023 följer utvecklingen från senmedeltidens disparata väpnade styrkor till en svensk armé med statligt våldsmonopol under Gustav Vasa och vidare till i dag. Här möter vi utskrivna bondpojkar, knektar och värnpliktiga soldater samt utländska trupper i svensk tjänst.

I boken diskuteras arméns strategiska och operativa uppgifter, den taktiska och tekniska utvecklingen samt hur staten under 500 år har försökt organisera armén, liksom en rad operationer och slag samt enskilda officers-och soldatöden. Finlands roll som en integrerad del av det svenska riket och dess armé utgör en röd tråd i berättelsen.

Per Eliasson är överstelöjtnant och chef för militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid samma avdelning. Han har skrivit ett 40-tal böcker, till exempel Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år och Svenskar i krig för Danmark 1848–1864. Arméchefen Karl Engelbrektson har skrivit förordet till Sveriges armé 1523–2023.

Per Eliasson & Lars Ericson Wolke:
Sveriges armé 1523–2023. Människor, materiel och händelser under 500 år
Försvarshögskolan
Utkom 2023