Fäktningens historia

Under många århundraden var fäktning en konst som idealmannen borde behärska. Från 1500-talet blev den ett absolut måste för de högre samhällsskikten. Genom fäktövningar tränades både kroppslig smidighet och snabb tankeförmåga. Det var färdigheter som i första hand var viktiga i krig men som också var användbara i vardagen. Åtskilliga läroböcker har skrivits i ämnet; sådana samlades i de adliga och furstliga biblioteken för att användas för både teoretiska studier och praktisk handledning. I alla tider har vapeninnehav och konsten att hantera dem varit förknippade med makt. Exklusiva svärd eller eleganta dräktvärjor har sänt ut tydliga signaler till omgivningen: Lek inte med mig!

I Livrustkammaren, som från början var de svenska kungarnas egen rustkammare, finns i dag förnämliga samlingar av blanka vapen och av litteratur i ämnet fäktning. År 2004 visades utställningen Fäktning – på lek och allvar som med utgångspunkt i dessa samlingar presenterade fäktningens historia ur ett brett, kulturhistoriskt perspektiv. Utställningsprojektet var ett samarbete mellan Livrustkammaren och Svenska Fäktförbundet, som år 2004 firade sitt 100-årsjubileum. som dels innehåller en utställningskatalog, dels Fäktförbundets jubileumsbok.

Till utställningen har det getts ut en bok där ena delen är utställningskatalog – Fäktning – på lek och allvar – med utförliga beskrivningar, hel- och detaljbilder över vapen, böcker, munderingar. Vänder man på boken finner man jubileumsboken – Fäktning – en idrotts historia, Svenska fäktförbundet 100 år – med artiklar om fäktkonstens historia, fäktning i filmer, fäktförbundets bildande och svensk fäktning igår, idag och i framtiden.

Fäktning – på lek och allvar / Fäktning – en idrotts historia. Svenska Fäktförbundet 100 år
Livrustkammaren/Svenska Fäktförbundet
Utkom 2004