Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga

Tusentals flyktingar samlades i Sverige när Tredje riket bredde ut sig över Europa. De flesta av dem hoppades finna en trygg fristad. Vissa försökte hitta en plats varifrån de kunde fortsätta kampen mot Hitler. För många av dessa människor väntade emellertid inte friheten. Istället spärrades de, utan rättegång, in i svenska läger som kritikerna betecknade som rena koncentrationsläger.

Verksamheten var i stort sett okänd för allmänheten. Detsamma gällde den rättslöshet och det godtycke som härskade i detta lägersystem, som drevs under överinseende av socialminister Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander.

Ett av lägren låg i Rengsjö utanför Bollnäs. Där visiterades internerna varannan timme även nattetid och sattes i hårt tvångsarbete. Vid ”undermåliga” arbetsprestationer minskades matransonerna. Flera av de personer som i åratal satt isolerade i dessa läger blev senare internationellt kända politiker.

Med hjälp av tidigare sekretessbelagt arkivmaterial berättas här den okända historien om de slutna utlänningslägren. Därmed läggs ytterligare en viktig pusselbit till bilden av Sverige under andra världskriget. Boken innehåller unika bilder på interner, lägerchefer och vakter samt ritning och kartor över lägren och deras placering.

Tobias Bergström är historiker vid Uppsala universitet och doktorerar nu i det aktuella ämnet. Niclas Sennerteg är journalist och författare. Han har bland annat skrivit Stalins hämnd, Nionde arméns undergång och Tyskland talar. Hitlers svenska radiostation.

Tobias Berglund & Niclas Sennerteg:
Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga
Natur & Kultur
Utkom 2008