Det är överfullt i förråden hos Östergötlands länsmuseum, Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings konstmuseum. Nu vill de tre museerna bygga ett gemensamt magasin för att förvara allt från skelett till konst. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2492312