Rökstenen och världens undergång

På Rökstenen, som står nära sjön Tåkern i Östergötland, återfinns världens längsta och mest komplicerade runinskrift. Stenen har varit känd sedan 1600-talet och trots att man ägnat över 150 år åt att studera den har ingen lyckats nå fram till en tillfredsställande och entydig tolkning av den invecklade texten, som dessutom är skriven delvis i chiffer.

När en helt ny tolkning presenterades i januari 2020 blev det en världsnyhet som uppmärksammades stort i CNN, BBC och många andra internationella medier. Det svenska forskarteam som låg bakom den nya teorin gick emot den gamla nationalromantiska uppfattningen att Rökstenen bara beskriver hjältebragder, stora kungar och krig. De menade att inskriften också hänvisar till någonting som tycks föra vikingatiden närmre samtiden: rädslan för en klimatkatastrof.

I Rökstenen och världens undergång vidareutvecklar Henrik Williams teamets resultat och presenterar en ny tolkning av den gamla runstenens mysterier.

Henrik Williams är professor i runologi vid Uppsala universitet. Rökstenen och världens undergång är hans första populärvetenskapliga bok.

Henrik Williams:
Rökstenen och världens undergång
Kaunitz-Olsson
Utkom 2021

Nominerad till Årets bok om svensk historia.