I en ny avhandling visar Gustaf Björck att fokus för svenska kyrkans mission har förskjutits de senaste 55 åren. Från ett tydligt fokus på omvändelsemission är nu mänskliga rättigheter i fokus. Det gäller både missionärernas egna inställning och svenska kyrkans styrning.

– Under den tid jag studerat har fokus för Svenska Kyrkans mission gått från omvändelsemission till starkare betoning på diakonalt arbete, interkonfessionell dialog och fokus på mänskliga rättigheter, säger Gustaf Björck.

Gustaf Björck har studerat hur missionsuppgiften har formulerats i Sverige av Svenska kyrkan och hur missionärerna själva uppfattat sin roll och sina uppgifter och hur uppgiften har förändrats under 55 år, mellan 1945-2000.

– 38 procent av missionärerna har förändrat sin syn under sin arbetstid som missionär. Det är en tydlig skiftning i deras personliga motivation från mission till dialog och från förkunnelse till diakonala och humanitära mål. Men för en fjärdedel av missionärerna är omvändelsemission fortsatt det viktigaste.

Samma fokusskiftning har skett i ledningen för organisationen Svenska kyrkans mission. I samtliga fokusgrupper med deltagare från ledning och kritiker konstaterar en majoritet att Svenska kyrkans mission genomgått en stor förändring både teologisk och praktiskt under de undersökta åren.

– Det är oerhört mycket färre missionärer nu än på 80-talet. Det har sjunkit från nästan 200 missionärer till några tiotal idag.

– Men bilden är inte helt entydig. I kollektcirkulär har omvändelsemission varit huvudfokus hela perioden men från 70-talet kompletterats med diakonala motiv.

Gustaf Björck:
Förändring av Missionssynen? Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945–2000 speglad av ledning och missionärer
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 24 oktober 2014
Opponent: lektor Hans Raun Iversen