Landets museer lockar fler besökare

Under förra året ökade museibesöken med nästan en halv miljon visar en sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera dessa siffror. De visar inte bara att museerna stärkt sin position under 2014 utan även att de har en betydelsefull roll att spela i det svenska samhället, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Under de senaste tio åren har det totala antalet museibesöken ökat med cirka 17 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till närmare 17,7 miljoner besök 2013. Detta visar den officiella statistiken från Myndigheten för Kulturanalys.

Tottieska malmgården på Skansen. Foto: Marie Andersson.

Flest museibesök under 2014 stod de centrala museerna för, men både de regionala museerna och de kommunala/övriga museerna visar en tydlig uppåtgående trend i antalet besökare. Flest besökare under 2014 bland centralmuseerna hade Skansen och Vasamuseet i Stockholm med 1 372 213 respektive 1 220 429 antal besök.

– Resultaten av den Sifo-undersökning som Riksförbundet nyligen presenterade visade att mer än hälften av alla personer i åldern 15-65 år har gått på museum under det senaste året. Statistiken visar tydligt att alltfler söker sig till museerna för inspiration och kunskap, säger Mats Persson.

De tio mest besökta museerna 2014:
1. Skansen: 1 372 213
2. Vasamuseet: 1 220 429
3. Moderna museet: 487 505
4. Naturhistoriska riksmuseet: 464 626
5. Friluftsmuseet Gamla Linköping: 400 000
6. Gotlands museum: 357 967
7. Tekniska museet 354 758
8. Marinmuseum 322 796
9. Medelhavsmuseet 298 051
10. Bohusläns museum: 293 055

(2015-01-13)