Drygt hälften av alla personer i åldern 15–65 år, 55 procent, har gått på museum under det senaste året. Museibesökarna har oftast med sig sin partner, sina barn eller barnbarn som sällskap. Det visar en Sifoundersökning som Riksförbundet Sveriges museer låtit genomföra.

– Så här i jul- och nyårstider kan det vara skönt att få ett avbrott i firandet och göra något annat tillsammans. Under jullovet händer det extra mycket på landets museer, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer. 

I en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Riksförbundet Sveriges museer uppger mer än varannan, 55 procent, att de besökt något museum under året. Av de tillfrågade uppger 33 procent, att de varit på museum minst en gång i halvåret, och 13 procent säger att de har varit på museum minst varannan månad. 44 procent säger att de inte besökt något museum under det senaste året.

Kvinnor går på museer något oftare än män, men det är ingen större skillnad mellan könen. 36 procent av kvinnorna besökte ett museum minst en gång i halvåret, jämfört med 30 procent av männen.

Vanligast är att gå på museum med sin partner, sina barn eller barnbarn. Drygt en av tre, 34 procent, uppger att de har partnern som sällskap, medan tre av tio, 30 procent, säger att de oftast går med sina barn eller barnbarn. Nästan lika många, 28 procent, går med vänner och sju procent av museibesökarna säger att de brukar gå själva.

– Förra året gjordes minst 17,7 miljoner besök på landets museer, och vi vill självfallet att ännu fler ska söka sig till museerna för inspiration och kunskap. Vi är inne i en period då vi intensifierat arbetet med att hitta nya sätt att locka ännu bredare målgrupper, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 15-65 år i hela landet. Den genomfördes av Sifo under perioden 19 till 22 maj i år.