Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Vid kyrkomötets högtidsgudstjänst i onsdags framfördes Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket av ärkebiskop Antje Jackelén.

I Uppsala domkyrka samlades avgående och nyvalda kyrkomötesledamöter, samer, representanter från civilsamhället, internationella vittnen samt övriga gudstjänstbesökare. Fem vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp framfördes av samer och de handlade bland annat om samisk andlighet, rasbiologi och nomadskolan.

Ärkebiskop Antje Jackelén uttalade Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och åtta biskopar redogjorde för åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket de kommande 10 åren.

(2021-11-28)

Se även Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt (2021-06-15)