Arkeologiska fynd ger ny kunskap om 1600-talets Göteborg

Utgrävningsplatsen vid kvarteret Röda Bryggan, mellan Järntorget och Esperantoplatsen. Foto: Johan Thörnqvist/Göteborgs stadsmuseum

Utgrävningsplatsen vid kvarteret Röda Bryggan, mellan Järntorget och Esperantoplatsen. Foto: Johan Thörnqvist/Göteborgs stadsmuseum

Delar av Göteborgs äldsta befästning har grävts fram av stadsmuseets arkeologer nära Järntorget. Ett överraskande och välbevarat 400-årigt fynd i marken kastar nu nytt ljus över Göteborgs tidiga historia.

Läs artikeln på Göteborgs stadsmuseum

(2021-11-25)