Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt

Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande tio åren.

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrkostyrelsen förbereder en offentlig ursäkt, efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

– Nästa steg blir en handlingsplan utifrån de övergripande åtaganden som vi nu inväntar remissvar från stiften på. Vägen framåt är ännu lång, men jag vill gärna uttrycka min glädje och tillfredsställelse över att vi har kommit så här långt nu, säger Jackelén.

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt arbetar med att erkänna och förstå konsekvenserna av kyrkans mörka agerande gentemot det samiska folket genom historien. Nu kan det långsiktiga arbetet med att bygga en god och respektfull relation mellan det samiska folket och Svenska kyrkan påbörjas, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans arbete med samiska frågor tog förnyad fart efter konferensen Ságastallamat i Kiruna den 11-13 oktober 2011. Den fleråriga granskning och kartläggning av kyrkans historiska agerande mot samerna som påbörjades efter konferensen har redovisats i Svenska kyrkans vitbok och i nomadskoleboken som gavs ut 2016.

Efter samråd med Samiska rådet i Svenska kyrkan i oktober 2019 beslutade kyrkostyrelsens arbetsutskott att arbeta för en officiell ursäkt till det samiska folket, som en del av den pågående försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna.

(2021-06-15)