Svenska lanthus genom fem sekler

Svenska lanthus är en berättelse om arkitektoniska utropstecken i den svenska sommaren. Det är en på många sätt helt okänd kulturskatt som nu lyfts fram av Susanna Scherman och fotografen Åke E:son Lindman. De har tillsammans rest runt till lanthus över hela Sverige för att skildra arkitektur och inredning i allt från kungliga slott och herrgårdar till prästgårdar och besuttna bondgårdar.

I text och bild beskriver de tjugo av Sveriges vackraste lanthus, från 1400-talet till andra hälften av 1800-talet, utifrån de senaste arkitekturhistoriska rönen och med känsla för intressanta detaljer.

Susanna Scherman är fil.dr i konstvetenskap på Lunds universitet och har i många år forskat kring 1700-talskakelugnar. Hennes bok Den svenska kakelugnen, som utkom 2007, blev nominerad till Augustpriset. Åke E:son Lindman är Sveriges främsta arkitekturfotograf. Han har medverkat i ett antal böcker, senast om Drottningholms slott, och fotograferat för många tidskrifter, både internationella och svenska.

Susanna Scherman (text) & Åke E:son Lindman (foto):
Svenska lanthus. Arkitektur och interiör från fem sekel
Bokförlaget Max Ström
Utkom 2010