Detta rikt illustrerade verk är den första samlade skildringen av 1700-talets svenska kakelugn och tillverkningen vid de båda kakelugnsfabrikerna Marieberg och Rörstrand. Kakelugnens historia i Sverige skildras ingående, liksom de mindre Stockholmsverkstädernas produktion under 1700-talet.

Mariebergskakelugnen med sitt blomstermåleri i starka emaljfärger och perfekta glasyr är i mycket sinnebilden för det svenska 1700-talets inredningskonst. Susanna Scherman tecknar här en samlad bild av Mariebergsfabrikens produktion av kakelugnar och hur dessa skiljer sig från dem som tillverkades av kakelugnsmakarna och vid Rörstrand. En stor mängd kakelugnar med olika dekorer presenteras i det mycket omfattande bildmaterialet bestående av nytagna fotografier av Michael Perlmutter.

Kakelugnarnas utformning och dekor beskrivs ingående liksom deras del i inredningarna på slott och herrgårdar under 1700-talet. Interiörer på de kungliga lustslotten Drottningholm, Ulriksdal och Gripsholm skildras ingående liksom herrgårdsmiljöer som Sturehov, Björksund och Övedskloster.

Susanna Scherman är fil.dr i konstvetenskap och har forskat kring 1700-talskakelugnar i mer än tio år. Hennes studie ligger till grund för denna bok. Michael Perlmutter är en av Sveriges ledande arkitekturfotografer.

Susanna Scherman (text) & Michael Perlmutter (foto):
Den svenska kakelugnen. 1700-talets tillverkning från Marieberg och Rörstrand
Wahlström & Widstrand
Utkom i oktober 2007

Recension i Svenska Dagbladet