Svenska specialoperationer och specialförband

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. Boken Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen ger en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Bland föregångarna till dagens specialförband hittar vi bland annat 1700-talets jägare, svenska kosacker, underrättelseagenter och kalla krigets olika jägarförband. Historien om dessa kan göras lång, men tyngdpunkten i denna volym ligger på tiden för det andra världskriget och kalla kriget.

Författarna berättar om kända och okända aktörer som finska officerare i den gemensamma krigsmakten före 1809, eller militärreformatorn Hugo Raab och andra frivilliga i Danmark 1864. Viktiga roller hade även de anonyma underrättelseoperatörerna under första världskriget och kalla kriget, men även i vidare kretsar välkända personer som språkvetaren Gunnar Jarring samt överbefälhavare som Helge Jung och Bengt Gustafsson.

Fredrik Eriksson är filosofie doktor i historia och arbetar sedan 2011 han vid Militärhistoriska avdelningen där han är docent i historia. Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han är filosofie doktor och har varit verksam vid Armémuseum, Krigsarkivet och Försvarshögskolan. Gunnar Åselius disputerade i historia 1994 och har arbetat vid Försvarshögskolan sedan 1995. Han är numera professor i militärhistoria.

Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius:
Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen. Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Nordic Academic Press
Utkom 2022