Hundra år av pornografi i Sverige

År 1921 anhölls i Sverige en person för att ha ”sårat tukt och sedlighet”, som lagen uttryckte det, genom att ha visat en oanständig film. För 50 år sedan upphävdes lagen och pornografin legaliserades. I dag kan pornografi konsumeras gratis på internet.

Pornografins svenska historia innehåller många vändningar och starka känslor. Den involverar såväl politikens finrum som den torftigaste sexbutiken. Några har blivit rika på pornografin, andra har tvingats till den för att klara livhanken. Den svenska synden, sexliberalism och feminism är exempel på idéer och strömningar som påverkat utvecklingen, liksom teknologiska fenomen som fotografi, film, TV, video och internet.

I denna första heltäckande skildring av modern svensk pornografihistoria ryms allt detta och mycket mer. Den är skriven av forskarna Mariah Larsson, Klara Arnberg, Tommy Gustafsson och Elisabet Björklund vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.

Larsson, Arnberg, Gustafsson & Björklund:
Såra tukt och sedlighet. Hundra år av pornografi i Sverige
Natur & Kultur
Utkom 2021