Svensken som var en av världens bästa piloter

Karl Gunnar ”Kåge” Lindner (1901–1943) var mer än de flesta delaktig i att Sverige blev ett flygland, en flygande nation. Han var en alldeles speciell pilot, ett flygaräss med unika egenskaper. Berättelserna om honom är många men de flesta tämligen okända.

Han befann sig i skärningspunkten mellan det militära flygvapnets utveckling och det civila flygets snabba framsteg. Han var inte bara aktiv vid spakarna utan var också en ”tänkande August” bakom chefsskrivbordet på ABA (SAS föregångare). Han är ett av flaggnamnen inom det svenska flygets historia, trots att han redan som 42-åring omkom genom att ett tyskt jaktflyg sköt ner hans plan under en nattlig kurirflygning mellan Skottland och Sverige.

Boken är en berättelse om en märklig man, vars liv är flyghistoria. Som läsare får man en inblick i liv och vardag i 1920- och 1930-talens Sverige, Europa, USA och Asien.

Mats Ekdahl är författare och journalist. Han har tidigare utkommit med bland annat Bromma – upp och ner, då och nu och Snöns historia.

Mats Ekdahl:
K.G. Lindner. Den okända historien om svensken som var en av världens bästa piloter
Carlsson Bokförlag
Utkom 2022