Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg. Foto: Göteborgs universitet

Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg. Foto: Göteborgs universitet

Projektledarna för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg, får 2018 års Humtankpris. ”Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid”, skriver juryn.

Det är fjärde året i rad som tankesmedjan Humtank delar Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagarna är verksamma vid Göteborgs universitet. Lisbeth Larsson är professor i litteraturvetenskap med genusinriktning och Maria Sjöberg är professor i historia.

Juryns motivering:
”Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid. Larsson och Sjöberg har inte nöjt sig med att bara konstatera att kvinnorna saknats i befintliga biografiska verk.
De har istället reviderat själva utgångspunkten för denna frånvaro genom att förändra källmaterialet. I ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond har pristagarna samlat material om ofta förbisedda kvinnor och deras gärning i en databas på svenska och engelska. Denna databas har tillgängliggjorts för både forskare och allmänhet i Sverige och internationellt.”

Jury har bestått av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap vid Malmö universitet, Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Priset kommer att delas ut i anslutning till Humtanks seminarium ”Humanisternas marknad – ett panelsamtal om utbildning och arbete för framtidens humanister” i Göteborg den 28 september.

(2018-09-19)

Se även Nytt webblexikon lyfter fram kvinnor i historien (2018-03-08)