Sverige liksom de övriga nordiska länderna är små, öppna, demokratiska stater, som alltid varit starkt beroende av handeln med utlandet. Men åren mellan de båda världskrigen var en mycket omvälvande tid i Europa, med hårda fredsuppgörelser, handelskrig, strejker och två djupa ekonomiska kriser 1921-1922 och 1929-1933.

Efter 1930-talskrisen blev handeln allt mer bilateral och kvoterad i Europa – särskilt den med stormakterna Storbritannien och Tyskland. Trots det klarade sig Sverige och övriga Norden ekonomiskt bättre än genomsnittet i Europa. Kriserna blev kortvarigare och den ekonomiska återhämtningen gick snabbare i Norden än för andra länder. I boken diskuteras hur och varför Sverige red ut stormarna så framgångsrikt. Några viktiga varugrupper i export såväl som import analyseras.

Uppmärksamhet riktas också mot de svenska organisationernas samt de politiska och ekonomiska ledarnas betydelse för resultaten av handelsförhandlingar och avtal. Jämförelser görs särskilt med övriga Norden. Här diskuteras också en fråga som sällan belyses i ekonomisk-historisk forskning: Grundades elitens engagemang på intresse för landets bästa eller på egenintresse?

Sven-Olof Olsson är docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och har bland annat forskat kring och publicerat böcker i nordisk energihistoria och svensk företagshistoria.

Sven-Olof Olsson:
Sverige i det handelspolitiska maktspelet 1919–1939
Carlsson Bokförlag
Utkom 2011