Sverige invalt i Unescos styrelse

Sverige är invalt i Unescos styrelse 2013-2017. Unesco är FN:s organ för mellanstatligt samarbete inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation.

Valet till styrelsen skedde den 13 november under Unescos pågående generalkonferens i Paris. I Unescos styrelse ingår 58 av organisationens 195 medlemsländer och mandatperioden gäller för perioden 2013-2017. Sverige fick flest röster av alla de 33 medlemsländer som kandiderade.

Regeringskansliet har utsett den tidigare statssekreteraren vid Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk till Sveriges representant i Unescos styrelse.

– Unesco ansvarar för flera viktiga frågor. Som den svenska rösten i styrelsen kommer jag driva på för svenska prioriteringar som press- och yttrandefrihet samt verklig jämställdhet i skolan, säger Amelie von Zweigbergk.

Unesco ansvarar bland annat för världsarvslistan med närmare tusen värdefulla kultur- och naturmiljöer som anses vara en angelägenhet för hela mänskligheten. Sverige har 15 världsarv – det senaste är Hälsingegårdarna i Gävleborgs län.