Sverige kandiderar till en plats i Unescos styrelse. Regeringskansliet har utsett den före detta statssekreteraren Amelie von Zweigbergk till Sveriges kandidat.

Unesco är FN:s organ för mellanstatligt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Valet till styrelsen sker på generalkonferensen i november 2013. I Unescos styrelse ingår 58 av organisationens 195 medlemsländer och mandatperioden gäller för perioden 2013-2017.

Regeringskansliet utser den svenska kandidaten och valet har fallit på Amelie von Zweigbergk. Amelie von Zweigbergk har tidigare varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Idag är hon bl.a. ordförande för folkbildningsorganet Folac.

– Unesco ansvarar för flera viktiga frågor. Som den svenska rösten i styrelsen hoppas jag kunna få driva på för svenska hjärtefrågor som press- och yttrandefrihet samt både flickors och pojkars rätt till en god utbildning, säger Amelie von Zweigbergk.