Sverige leder International Holocaust Remembrance Alliance

Together for Impact – the Swedish Presidency of the International Holocaust Remembrance Alliance

Den 1 mars tog Sverige över ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Sverige kommer att vara ordförande cirka 20 år efter att dåvarande statsministern Göran Persson tog initiativ till organisationen och ett år efter Malmöforumet, ”Remember – ReAct”.

– Det är med en stark känsla av historisk kontinuitet och ansvar som Sverige nu axlar ordförandeskapet i IHRA. Att vara ordförande för IHRA utgör en ny länk i vår långa kedja av ansträngningar för att motverka de krafter som utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter – ansträngningar som är särskilt viktiga idag eftersom dessa principer utmanas alltmer, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Den svenska regeringen har utsett ambassadör Ann Bernes till ordförande för IHRA under det svenska ordförandeskap för organisationen.

– Ordförandeskapet kommer att ha två huvudprioriteringar som innebär att vi dels kommer att följa upp de många viktiga åtaganden som gjordes vid Malmöforumet, dels arbeta för att ytterligare stärka IHRA som institution så att organisationen kan fortsätta sitt centrala arbete, säger Ann Bernes.

Det svenska ordförandeskapet kommer bland annat att hålla två plenarmöten för att samla de många olika aktörer som deltar i IHRA:s unika arbete, inklusive regeringsrepresentanter, internationella organisationer och ledande experter.

Sverige kommer att vara ordförandeland fram till slutet av februari 2023 och mottot är ”Together for Impact – Promoting Holocaust remembrance and combating antisemitism and antigypsyism through cooperation and dialogue”.

(2022-03-02)