Sverige och Hitler 1939–1945

Boken Sverige och Hitler 1939–1945 visar hur stormakterna respekterade Sveriges neutralitet under andra världskriget och såg på den svenska staten som den starkaste i Norden med sin växande försvarsstyrka. Sverige var ingalunda något tyskt lydrike eller ett land befolkat av rasbiologer, nazister och eftergiftspolitiker. Det är en vrångbild.

Tyskland fick inget gratis av Sverige. Enligt Adolf Hitler avvisade svenskarna nazismen helt och han ansåg att Tyskland inte hade något att erbjuda Sverige och att Tyskland måste undvika ett krig ”därför att svenskarna kommer att bli våra bittraste fiender”. Sveriges läge var dock svårt, omringat av Nazityskland 1940–1944, men med en stark nationell samling försvarade man sin fred, frihet och neutralitet. Det var dessutom en viktig strategisk insats då Sverige höll emot både Nazityskland och Stalins Sovjet‑unionen och kunde hjälpa grannländer, flyktingar, judar med flera. Tyskarna visste att Sverige skulle spränga gruvorna och stoppa all handel om landet angreps. Under krigsåren förde Sverige en skicklig förhandlingspolitik, med stöd från de allierade, och pressade tillbaka Tyskland för varje år.

Att Sverige klarade sin fred 1939–1945 fick långsiktigt positiva effekter för hela Norden. Sverige var en regional militär stormakt redan 1945 och utgjorde sedan en stor tyngd i den nordiska balansen mot Sovjetunionen under kalla kriget cirka 1948–1990. Hela perioden 1940–1990 bildar en kontinuitet då Sverige samlat gjorde en viktig insats för den fria världen mot både Nazityskland och Sovjetunionen.

Kent Zetterberg, professor emeritus vid Försvarshögskolan, har främst forskat om svensk säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria. Han är sedan 2002 ledare för forskningsprogrammet ”Försvaret och det kalla kriget (FoKK)” som har gett ut 56 skrifter. Han har utkommit med en lång rad böcker, bland annat Konsten att överleva. Studier i svensk säkerhetspolitik 200 år, Svensk sjömakt under 500 år. Flottan från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf och Beredskapen 1939–1945. Svenska krigsmakten under andra världskriget.

Kent Zetterberg:
Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021

Nominerad till Årets bok om svensk historia.