Sverige och Marocko – kulturer som möts

Bokomslaget

I boken Sverige-Marocko får läsaren slå följe med en rad svenska sändebud som förde ”fredsgåvor” till sultanen Sidi Mohamed i Marocko, han som kallade Gustav III sin ”bäste vän”. En komplex och intressant bild från denna tid framträder och ger en bakgrund till dagens svenska förbindelser med detta muslimska land med dess förankring i Medelhavskulturen.

Efter en presentation av huvuddragen i Marockos mer än tusenåriga historia fokuserar författaren Peter Bruce på de svensk-marockanska kontakterna från mitten av 1700-talet fram till modern tid.

Förre ambassadören Peter Bruces yrkesliv har ägnats åt utrikesförvaltningen. Perioder på UD i Stockholm har varvats med tjänstgöringar i bland annat Islamabad, Budapest, Abidjan. Bruces senaste utlandsuppdrag var att från år 2000 i fyra år tjänstgöra som beskickningschef i Rabat i Marocko.

Peter Bruce:
Sverige-Marocko. Kulturer som möts
Carlsson Bokförlag
Utkom 2019