I boken Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige berättar historikern Jonas Nordin och konstvetaren Börje Magnusson hela historien om Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. Boken är tillkommen i samband med Kungl. bibliotekets arbete med att digitalisera hela Sueciasamlingen och göra bilderna fritt tillgängliga på nätet.

Under andra halvan av 1600-talet arbetade fortifikationsofficeren Erik Dahlbergh med att teckna av alla Sveriges sevärdheter för ett stort planschverk: Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” – Suecian i dagligt tal. Hans omkring sexhundra efterlämnade teckningar och närmare fyrahundra gravyrer är den rikaste bildskatt som finns bevarad från Sverige i äldre tid. Här avbildas alla tidens slott, städer och fornlämningar av rang. Större delen av Sueciasamlingen förvaras på Kungl. biblioteket och är en av nationalbibliotekets verkliga klenoder. Bilderna är ofta efterfrågade av forskare och allmänhet.

– I arbetet med att digitalisera det omfattande materialet har vi på KB gjort nya upptäckter och fått en fördjupad bild av hur Suecian en gång kom till. I boken försöker vi att förmedla dessa rön och samtidigt presentera verket i helfigur, berättar Jonas Nordin.

Boken Drömmen om stormakten har tillkommit för att ta tillvarata all den nya kunskap som utvunnits ur Kungl. bibliotekets digitaliseringsprojekt. Databasen som gör hela Sueciamaterialet fritt tillgängligt kommer att lanseras av KB under våren 2016 tillsammans med en utställning om materialet.

Dahlberghs avsikt var att Suecian skulle innehålla bilder från hela det svenska väldet, inklusive Finland och Östersjöprovinserna. Verket skulle också ha en beskrivande text. Så blev det inte, men även i sitt ofullbordade skick är Suecian av ojämförligt värde.

– Man ska komma ihåg att före Dahlbergh fanns ingenting, säger Jonas Nordin. Från tiden dessförinnan finns bara enstaka bilder, som dessutom ofta är fria fantasier. Med Dahlberghs teckningar och gravyrer får vi en explosion av bilder som tillåter oss att göra systematiska studier av hur Sverige såg ut för trehundra år sedan.

Börje Magnusson är numera pensionär, men var tidigare bland annat intendent vid Nationalmuseums avdelning för teckningar och grafik. Han disputerade 1986 på en avhandling om Erik Dahlbergh som tecknare. Jonas Nordin är historiker med inriktning mot 1600- och 1700-talet. Han har varit ansvarig för Kungl. bibliotekets arbete med att digitalisera Sueciasamlingen.

Börje Magnusson & Jonas Nordin:
Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige
Medströms Bokförlag
Utkom 2015