Sveriges statsministrar under 100 år

Albert Bonniers Förlag har presenterat en av sina största satsningar på länge: Sveriges statsministrar under 100 år. En svit med 22 biografier, från Karl Staaff till Fredrik Reinfeldt, berättar om de personer som ingår i svensk politiks mest exklusiva sällskap.

Genom deras liv och gärningar framträder processer och händelser som format det moderna Sverige: unionsupplösningen, demokratins seger, folkhemmet, världskrigens och depressionens påfrestningar, välfärdsstaten, EU-medlemskapet och globaliseringen.

Böckerna, enhetligt formgivna och kronologiskt förpackade i en box, har skrivits av framstående statsvetare, historiker och publicister. Mats Bergstrand och Per T Ohlsson har fungerat som projektets huvudredaktörer.

Dramatiska öden – som de nedbrytande trakasserierna mot Karl Staaff, C. G. Ekmans fall i djupaste vanära och Olof Palmes sista vandring på Sveavägen – varvas med ingående analyser av omvälvande skeenden. Till exempel den allmänna och lika rösträttens genombrott med Nils Edén och Hjalmar Branting, Per Albin Hanssons kamp mot den socialdemokratiska partivänstern, Thorbjörn Fälldins våndor i kärnkraftsfrågan och Ingvar Carlssons målmedvetna agerande i Europapolitiken efter Berlinmurens fall.

All historia är i någon mening personlig. Det gäller i högsta grad det färgstarka och spännande galleri som de senaste hundra årens svenska statsministrar utgör. En del av dem slog sig upp till toppen med hjälp av intensiv ambition, andra hamnade där på grund av rena tillfälligheter. Men dessa tjugotvå färgstarka personligheter har en sak gemensamt. Ämbetet. Det viktigaste.

Författarna och statsministrarna:
Alsing, Rolf – Tage Erlander
Bergstrand, Mats – Ola Ullsten
Ekdal, Niklas – Per Albin Hansson
Eklund, Klas – Olof Palme
Elmbrant, Björn – Fredrik Reinfeldt
Esaiasson, Peter – Karl Staaff
Gröning, Lotta – Axel Pehrsson-Bramstorp
Gustavsson, Rolf – Ingvar Carlsson
Ilshammar, Lars – Hjalmar Branting
Johnson, Anders – Felix Hamrin
Lewin, Leif – Arvid Lindman
Möller, Tommy – Carl Bildt
Ohlsson, Per T – Carl Gustaf Ekman
Ohlsson, Per T – Rickard Sandler
Samuelsson, MarieLouise – Ernst Trygger
Ström Melin, Annika – Göran Persson
Svegfors, Mats – Hjalmar Hammarskjöld
Svenning, Olle – Thorbjörn Fälldin
Svensson, Per – Oscar von Sydow
Ulvros, Eva Helen – Carl Swartz
Wetterberg, Gunnar – Nils Edén
Åman, Johannes – Louis De Geer

Mats Bergstrand och Per T Ohlsson (red):
Sveriges statsministrar under 100 år
Albert Bonniers Förlag
Utkom i maj 2010