Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm

Bokomslaget

En sommardag i Stockholm 1747 står snickarmästarens dotter Lena Cajsa Bohman inför rätta för olydnad mot sin far. Snart erkänner hon allvarligare brott. En härva av handel med unga flickor kring kopplerskan Lovisa von Plat rullas upp. Det utvecklar sig till en historia om makt, begär och girighet, om hemliga nätverk och köpslående på utvärdshus, jungfruburar och horbaler.

Rättegångsprotokollen berättar om kvinnors villkor i en tid då all utomäktenskaplig sexualitet var förbjuden och ordet prostitution inte användes. Det väcker frågor om hur sexhandeln såg ut innan den definierats med ett särskilt begrepp. Vem betraktades som hora? Vilka konsekvenser fick det för en kvinna att dömas i rätten och av samhället?

Med utgångspunkt i borgardottern Lena Cajsa Bohmans besynnerliga levnadsöde tar etnologen Rebecka Lennartsson läsaren med till Stockholm i en tid präglad av sinnlighet, supande och sträng religiositet. Med stöd i en mångfald källor, från polisarkiv och mantalslängder till memoarer och hatiska hordikter, utforskar författaren nattlöperskornas stad – en till delar okänd historia med paralleller till vår egen tid.

Rebecka Lennartsson är docent i etnolog och verksam som forskningschef vid Stadsmuseet i Stockholm. Hennes forskning rör urbanitet, makt och sexualitet, och hennes avhandling Malaria urbana. Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 handlade om den reglementerade prostitutionens historia i Stockholm.

Rebecka Lennartsson:
Mamsell Bohmans fall. Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm
Stockholmia Förlag
Utkom 2019