Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv

Kiruna centrum och Kiirunavaara. Foto: Dag Avango

Kiruna centrum och Kiirunavaara. Foto: Dag Avango

Nu står det klart att Kiruna blir platsen när uppemot 500 kulturarvsaktörer och forskare från hela världen samlas för TICCIH-2025, en kongress med fokus på det industriella kulturarvet. Norra Sverige är en central plats både historiskt och för framtidens energi- och gruvindustri, och viktiga initiativ för hållbar utveckling.

TICCIH-kongressen i Kiruna tar sin utgångspunkt i de omfattande satsningar på grön omställningsindustri de nordligaste delarna av Sverige och dess grannländer, och de möjligheter och utmaningar denna utveckling innebär. Temat är ”Heritage in Action. Legacies of industry in future making”, som behandlar de roller som kulturarv kan spela för regioner som genomgår snabba förändringsprocesser.

TICCIH – The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage är en internationell organisation som verkar för forskning och bevarande gällande industrisamhällets kulturarv. Organisationen fungerar som rådgivande organ i världsarvsnomineringar om industriella kulturarv. TICCIH-kongresserna samlar forskare och utövare inom fältet från alla världens kontinenter. Kongressen markerar TICCIH:s 50-årsjubileum och det är symboliskt att den förläggs i Sverige, som i flera avseenden varit ett föregångsland inom industriarvsfältet.

Tekniska museet, som har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet, är tillsammans med Svenska Industriminnesföreningen och Luleå tekniska universitet engagerade i TICCIH-2025. TICCIH:s artonde kongress avslutades nyligen i Montreal i Kanada.

(2022-09-18)