Sveriges största historiepris till Heléne Lööw

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2015 till Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar kring nazismen i Sverige under hela 1900-talet fram till vår egen tid. Hennes senaste bok, Nazismen i Sverige 2000–2014, kom ut i år. Priset hette tidigare Hertig Karls pris och prissumman är på 50 000 kronor.

”Heléne Lööws forskning har hög aktualitet i dag. I den visar hon att den organiserade nazismen är på frammarsch och hon ser likheter med 1920-talets många grupperingar som fanns innan nazismen blev en massrörelse på 1930-talet. Hennes forskning illustrerar hur historien upprepar sig och hur olika nazistiska och nationalistiska rörelser idag fått ett allt starkare fäste i det svenska samhället”, skriver Sörmlands museum, som står bakom priset.

Heléne Lööw. Foto: Angelica Zander

Foto: Angelica Zander.

Så här lyder juryns motivering:

”Heléne Lööw tilldelas Sveriges största historiepris, Stora historiepriset. Hennes forskning har till stor del fokuserats kring frågor om nazismen i Sverige under hela nittonhundratalet fram till vår egen tid. Det har resulterat i flera böcker, artiklar och medverkan i många panelsamtal i såväl akademiska som populärhistoriska sammanhang. Hennes forskning har fått genomslag i det offentliga samtalet och för många gett ökad förståelse av vår egen samtid. Därmed uppfyller hon väl prisets syfte att ”föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Hennes insatser ökar vår kunskap och förståelse av historiens långa linjer, att företeelser inte alltid försvinner utan kan omformas och återkomma i andra skepnader i vår egen tid.

Därmed blir Helena Lööws arbete ett kraftfullt argument för att satsa på utbildning och forskning i historieämnet. Hon visar att historia inte handlar om då, där och dem, utan om nu, här och vi.”

Stora historiepriset, tidigare kallat Hertig Karls pris, är Sveriges största historiepris. Summan är 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Juryn består av docent Elisabeth Elgán (ordförande) från Historiska institutionen vid Stockholms universitet, vetenskapsjournalisten John Chrispinsson, professor Roger Qvarsell vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, Kerstin Cassel, lektor och docent i arkeologi vid Södertörns högskola och Johan H Holm, fil.dr från Historiska institutionen vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.

Tidigare pristagare av Stora historiepriset, förr kallat Hertig Karls pris:

2014: Maria Sjöberg
2013: Jonathan Lindström
2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit