Sveriges andra världskrig

Andra världskriget inleddes den 1 september 1939 när Tyskland anföll Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. och sedan dröjde det inte länge förrän kriget kom upp till Norden.

Finland anfölls av Sovjetunionen den  30 november och kapitulerade efter tre månader. Men senare utkämpade finländarna ytterligare två krig fram till våren 1945.

Tyskarna anföll Norge och Danmark den 9 april 1940 och därefter fortsatte den nordiska kampen mot ockupanterna på olika sätt. Sverige var också nära att bli attackerade av Tyskland men klarade sig.

Boken Sveriges andra världskrig och kampen mot Hitler och Stalin i Norden tar upp flera olika aspekter på hur kriget drabbade Sverige och Norden under andra världskriget. Den tar bland annat upp svenska frivilliga i Finland, den norske kungens flykt från tyskarna, om Oslogänget som hyllades som hjältar i London och sågs som terrorister i Berlin, de vita bussarna och tysktågen genom Sverige.

Anders Frankson (redaktör):
Sveriges andra världskrig och kampen mot Hitler och Stalin i Norden
Bokförlaget Semic
Utkom 2021