Sveriges historia 1920–1965

Sjunde delen av Sveriges historia är berättelsen om folkhemmets tillblivelse och om allt som betecknar tiden mellan 1920 och 1965. När man studerar den svenska historien under dessa år ser man en utveckling av sällan skådat slag. Vad skapade välståndet och välfärden? Var det politik eller tur? Skicklighet eller slump?

När man studerar den svenska historien mellan 1920 och 1965 ser man en utveckling av sällan skådat slag: siffrorna för livslängd, reallön, semesterveckor, utbildningsgrad, bostadsstorlek, pensioner och valdeltagande ökar markant, medan siffrorna för arbetslöshet, fattigdom och TBC sjunker rejält.

På 1920-talet var Sverige ännu i hög grad ett jordbruksland – men 1965 hade en modern välfärdsstat rest sig över det gamla bondesamhället. Sverige hade blivit ett extremt land som stimulerade omvärldens utopiska och dystopiska fantasier. Vad skapade välståndet och välfärden? Var det politik eller tur? Skicklighet eller slump?

Sveriges historia volym 7 är berättelsen om folkhemmets tillblivelse, och om allt som betecknar tiden mellan 1920 och 1965: neutraliteten, urbaniseringen, ATP-reformen, depressionen, Ådalskravallerna och Kreugerkraschen.

Detta är det näst sista bandet av Sveriges historia. Det förra utkom tidigare i år och behandlade tiden 1830-1920. Huvudredaktör är Dick Harrison.

Yvonne Hirdman är professor emerita och verksam vid samtidshistoriska institutet vid Södertörns Högskola. Urban Lundberg är fil.dr i historia och verksam vid Stockholms universitet. Jenny Björkman är fil.dr i historia. Hon har forskat om folkhemmets historia vid samtidshistoriska institutet.

Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg:
Sveriges historia 1920–1965
Norstedts
Utkom 2012