I samband med en renovering av Gamla auktionsverket på Riddarholmen i Stockholm har Statens fastighetsverk (SFV) gjort ett spännande fynd. Under en golvbräda låg ett mycket välbevarat pass från 1831. 

I byggnaden genomför Statens fastighetsverk en omfattande renovering för hyresgästerna Mark- och Miljööverdomstolen och Justitiekanslern. Det var när man lossade på en bräda i förra veckan som fyndet gjordes i golvets trossbotten. Passet har tillhört en Gustaf Willhelm Malmgren som 1831 reste till Stockholm från Ekenäs i Finland, som då var ett ryskt storfurstendöme.

I byggnaden genomför Statens fastighetsverk en omfattande renovering för hyresgästerna Mark- och Miljööverdomstolen och Justitiekanslern. Det var när man lossade på en bräda i förra veckan som fyndet gjordes i golvets trossbotten. Passet har tillhört en Gustaf Willhelm Malmgren som 1831 reste till Stockholm från Ekenäs i Finland, som då var ett ryskt storfurstendöme.

 m Passet. Foto: Alexandru Babos/SFVPasset. Foto: Alexandru Babos/SFV

Foto: Alexandru Babos/SFVPasset. Foto: Alexandru Babos/SFV

– Passet är mycket välbevarat och har flera bifogade resehandlingar, bland annat ett brev från borgmästaren i Ekenäs som intygar att resenären är vid god hälsa. Vi har även hittat ytterligare ett pass som dock är i dåligt skick. Det verkar som man har använt sig av dokument och handlingar som utfyllnadsmaterial i trossbotten när golvet senast lades om 1835. Troligen finns det fler pass under golvbrädorna, säger Alexandru Babos, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Av passet och handlingarna framgår att Gustaf Malmgren var handsk- och sämskmakaregesäll. Vart han tog vägen och varför han blev av med passet förtäljer inte historien. En möjlig förklaring är att Gustaf Malmgren lämnade ifrån sig passet när han behövde pantsätta något på Generalassistanskontoret – ett statligt pantlånekontor som vid denna tid hade sin verksamhet i huset.

Generalassistanskontorets äldsta lokaler byggdes i mitten av 1700-talet strax intill Birger jarls torn på Riddarholmen och byggdes till och på mellan 1775-1863. Mellan 1774 och 1891 bedrevs här pantlåneverksamhet och auktioner under olika huvudmän.

– Huset hade en stor betydelse för stadens fattiga som köade för att få några slantar för sina ägodelar. Detta i en tidsperiod med återkommande sociala spänningar och stora ekonomiska förändringar i samhället. Riddarholmen var inte bara de rikas holme utan också ett riktmärke för de allra fattigaste, säger Alexandru Babos.

Fastigheten kallas idag för Gamla auktionsverket, men Statens fastighetsverk har föreslagit ett namnbyte till Assistansen för att lyfta fram husets långa koppling till statens utveckling och landets historia. SFV:s renovering av huset beräknas vara klar i mitten av 2014.