Vad kan du om runor? Förundras du av de gåtfulla inristningarna från forntiden? Har du försökt att tolka runskrift?

Runor – mästarens handbok är den kompletta guiden till vår forntids skrivtecken. Med Lars Magnar Enoksen som ciceron lär vi oss konsten att både läsa och skriva runor. Författaren skildrar runor från samtliga tidsperioder i både text och bild. Vi får lära mer om tecknens bakgrund och om dess magiska innebörd, vilket ger en inblick i den urnordiska människans vardag.

Lars Magnar Enoksen är författare, runolog och svensk mästare i glimabrottning. Han har skrivit en rad böcker som tar upp ämnen som runor, vikingatida stridskonst och fornnordisk mytologi, bland annat Skånska fornminnen, Vikingarnas stridskonst och Stora boken om vikingarnas gudar och myter.

Lars Magnar Enoksen:
Runor – mästarens handbok
Historiska Media
Utkom 2015