Sveriges historia för släktforskare

Alla som släktforskar vet att kyrkbokens magra notiser väcker fler frågor än de ger svar. Det är så mycket mer vi vill veta – om hur släktingar bodde, arbetade och reste, vad de åt, var på den sociala skalan de stod, vilken skolgång de kan ha haft eller vilka politiska rättigheter de åtnjöt.

Boken Sveriges historia för släktforskare tar vid där de gamla längderna slutar och försöker besvara denna typ av frågor, som för oss närmare våra anfäders och anmödrars liv.

Samtidigt placeras de i ett större sammanhang. Boken spänner över sju hundra år av vår historia, men liksom släktforskaren börjar den i det nära förflutna och söker sig allt längre bakåt – så långt som källorna brukar kunna föra släktforskaren.

Sveriges historia för släktforskare vänder sig till alla som är nyfikna på sina släktingars omständigheter men är också till nytta för alla kulturhistoriskt intresserade.

Roger Axelsson är historiker och redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon i Riksarkivet, Carin Bergström är filosofie doktor i historia och tidigare museichef, Carl Henrik Carlsson är filosofie doktor i historia och anställd vid Uppsala universitet, Sofia Ling är docent i historia vid Uppsala universitet. Författarna är inte bara experter på sina respektive epoker utan också erfarna släktforskare själva.

Axelsson, Bergström, Carlsson & Ling:
Sveriges historia för släktforskare
Natur & Kultur
Utkom 2022

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2022