Tekniska museets samling fyller 100 år

Senaste föremålet i samlingen – en bit fossilfritt stål. Foto: Tekniska museet

Senaste föremålet i samlingen – en bit fossilfritt stål. Foto: Tekniska museet

I dagarna är det precis hundra år sedan Tekniska museets första föremål registrerades. Samlingarna består numera av 57 132 föremål, 800 000 fotografier, 200 000 kartor och ritningar och 1 200 hyllmeter arkivhandlingar som alla berättar sin del av Sveriges teknik- och innovationshistoria.

I början av juni 1922 skänkte industrihistorikern, företagsledaren och samlaren Carl Sahlin (1861–1943) de allra första föremålen till den teknikhistoriska samlingen vilket blev starten för Tekniska museet, som grundades först ett par år senare. En huvudliggare köptes in och knappt en månad senare skrevs den första föremålsraden – ½ daler silvermynt från 1722 tillverkat i Avesta.

I Tekniska museets samlingar finns hundratals dammsugare, telefoner från alla tider, superdatorer och cyklar. Här hittar vi en av Pirate Bay-servrarna, telefonen som användes för den första svenska #metoo-tweeten, och datorn som möjliggjorde den arabiska våren. Men här finns också personliga brevväxlingar från Marie Curie, Gustaf de Lavals personarkiv innehållande anteckningsböcker, korrespondens och ritningar och drottning Victorias fotografier och kamerautrustning. Museets senaste förvärv till samlingen är en bit av världens första fossilfria stål – en milstolpe i omställningen för en hållbar framtid. De äldsta föremålen är tegelstenar från 1200-talet.

– I en tid när allt finns tillgängligt digitalt är det kanske ännu starkare och viktigare att få uppleva historien genom autentiska föremål. Vi har både personliga och kollektiva relationer till tingen, och de väcker minnen och berättelser som hjälper oss att förstå den tid vi lever i och vart vi är på väg, säger Christian Stadius, chef för Samling och kunskap på Tekniska museet.

Till de mer udda föremålen i samlingarna hör en symaskin i fickformat. ett misslyckat (och sönderslaget) försök till evighetsmaskin och LM Ericssons styrelserum från 1903 som monterats ned i sin helhet från lokalerna på Tulegatan och flyttats till museet 1976.

digitaltmuseum.se finns en stor del av Tekniska museets samling tillgänglig och sökbar.

(2022-06-14)