Sveriges medeltid

Bokomslaget

Historieprofessorn Dick Harrison har skrivit en bok om Sveriges medeltid och det svenska rikets framväxt. Det är en dramatisk historia som sträcker sig från sen järnålder till Gustav Vasas trontillträde.

Sveriges medeltid börjar långt före den period som av hävd brukar kallas medeltid. Vi möter ett Sverige före Sverige, med hövdingadömen och småkungariken på 500- och 600-talen, i skuggan av romarrikets fall – en epok som vi numera vet betydligt mer om än tidigare. Konkreta exempel ges på den bygdemakt som karaktäriserade det politiska livet i bygderikena, liksom på de sagokungar som svävar i gränslandet mellan fakta och fiktion.

Därefter skildras framväxten av ett svenskt rike, med stor vikt vid resultatet av de omfattande kulturmötena under vikingatiden, inte minst kristnandet och etableringen av kyrkan. Framför allt analyseras den avgörande förändringen under andra hälften av 1200-talet och början av 1300-talet, då Birger jarl och hans ättlingar lade grunden till det Sverige som senare skulle utvecklas till en nationalstat: städerna och borgerskapet, biskopskyrkan och domkapitlen, lagarna och rättssamhället, det andliga och det världsliga frälset, och så vidare. Även böndernas värld blir föremål för en övergripande skildring, med exemplifierande detaljnedslag.

Bokens andra halva domineras av de förändringar som frambragtes av pestepidemierna – digerdöden och påföljande farsoter – under andra hälften av 1300-talet. Den enorma folkminskningen ledde till en social och ekonomisk kris som frambesvor ett nytt politiskt landskap, med stormäktiga högfrälsemän, alltmer självmedvetna bönder och en kungamakt som förgäves sökte behålla kontrollen genom Kalmarunionen, som syftade till att bringa Sverige, Norge och Danmark under en gemensam monarki. 1400-talet och början av 1500-talet blev därför en av de oroligaste och blodigaste epokerna i svensk historia, med bondeuppror, inbördeskrig och täta regentskiften.

Bokens final kretsar kring Stockholms blodbad år 1520 och Gustav Vasas uppstigande på tronen tre år senare. Ingen dåtida svensk lär ha anat vilken radikal förändring som väntade – att klockan klämtade för den katolska medeltiden och att ridån gick upp för den tidigmoderna staten.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har till dags dato skrivit ett sjuttiotal böcker om svensk och internationell historia, däribland Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige som utsågs till Årets bok om svensk historia 2002. Harrison är krönikör i Svenska Dagbladet och skriver regelbundet i Populär Historia.

Dick Harrison:
Sveriges medeltid
Historiska Media
Utkom 2020

Nominerad till Årets bok om svensk historia 2020.