Under det kalla kriget var världen uppdelad mellan två stora maktblock. Hotet mot Sverige kom från Öst och stödet från Väst. I USA:s strävanden att skydda allierade inom Nato betraktades Sverige som en strategiskt viktig aktör i norra Europa.

Jerker Widén, forskare och lärare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan,  undersöker i sin avhandling Sveriges roll i det amerikanska säkerhetstänkandet under perioden 1961-1968. Vilka ambitioner hade USA i förhållande till Sverige och hur genomfördes denna politik? Analyser av policy-dokument och ambassadrapportering, varvas med bedömningar av amerikanskt agerande i samband med viktiga händelser: den finländska notkrisen, spionfallet Stig Wennerström, den svenska Vietnamkritiken och leveransproblemen med luftvärnsroboten Redeye.

Jerker Widén konstaterar att Sverige hade tre roller i det amerikanska
säkerhetstänkandet: rollen som militärstrategisk väktare vid Natos norra flank, rollen som politiskt ombud i internationella och regionala sammanhang, samt rollen som kritiker av stormakternas agerande i världen.

Jerker Widén:
Väktare, ombud, kritiker. Sveriges roll i amerikanskt säkerhetstänkande 1961-1968
Historieämnet vid Åbo Akademi
Disputation: 27 februari 2009
Opponent:  fil.dr Juhana Aunesluoma, Helsingfors universitet