Sveriges största museiwebb om historia

Historiska museet lanserar nu sin nya webbplats som omfattar cirka 7 000 webbsidor. På den nya webben kan besökaren ta del av olika livsöden och tidsperioder och studera föremål i museets samlingar. En särskild satsning har gjorts på webb-TV.

– Med vår nya webbplats är vi idag ett museum för hela landet, ett 24-timmarsmuseum på webben. Vi vill ge allmänheten ett bra och enkelt verktyg för att fördjupa sig i historia och ta del av våra spännande berättelser och samlingar, säger museichef Lars Amréus.

Det omfattande arbetet har pågått under hela 2006 och har engagerat alla delar av museet. Stor vikt har lagts vid att skapa en webbplats med god tillgänglighet för alla och en struktur som är lätt att navigera i. Museets webb-TV omfattar för tillfället ett hundratal programtitlar av olika längd.

– Museet har en lång tradition av webbarbete. Under åren har vi byggt upp ett omfattande innehåll och webbplatsen är idag välbesökt med 1,3 miljoner besök 2006. Aldrig tidigare har vi gjort en så grundlig inventering och genomgång av hela innehållet som nu, berättar webbansvarig Anders Ståhlberg.

– På webbplatsen kan våra besökare göra egna efterforskningar i text, ljud och bild. Innehållet har både bas- och djupnivå och leder också in till museets samlingar och vår mycket omfattande föremålsdatabas, säger projektledaren och webbpedagogen Anna Engquist.

Adressen till Historiska museets webbplats är www.historiska.se

(2007-01-31)