Kulturmiljön skall handikappanpassas

Hur kan Birka, Ale stenar, Lundagårdshuset, Carlstens fästning och Sjöhistoriska museet bli tillgängliga för alla? Det är uppgiften i en idétävling för arkitekturstuderande. Femhundra studenter i Skåne, Göteborg, Uppsala och Stockholm är inbjudna att tävla om bästa lösningarna på hur dessa mycket speciella kulturmiljöer kan göras tillgängliga även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Kombinationen av bevarad kulturmiljö och handikappanpassning har länge ansetts som mycket svårlöst. Nu ska detta prövas.

– Vi tror att en studerandetävling kan få denna svåra fråga belyst på många olika och kanske okonventionella sätt. Något som kan ge både kulturmiljövården och handikapporganisationerna nya infallsvinklar i vårt fortsatta arbete med att göra kulturarvet tillgängligt för alla, säger projektledarna Leif Johannesson och Lotta Günther som just varit i Skåne för att informera studenterna om idétävlingen.

Under Arkitekturåret 2001 fokuserar Riksantikvarieämbetet i samarbete med Statens fastighetsverk på hur kunskapen om tillgänglighet i olika kulturmiljöer kan stärkas inom arkitektutbildningarna. Det gemensamma projektet genomförs som en arkitekttävling för arkitekteleverna på de sju institutionerna på Kungliga Tekniska högskolan och Konstfack i Stockholm, Chalmers och Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, Lunds tekniska högskola och Lantbruksuniversitetet Alnarp i Skåne samt Ultuna Lantbruksuniversitet i Uppsala. Tävlingsmiljöerna har valts för att vara lätt åtkomliga från respektive studieort och även vara relevanta för de olika arkitektutbildningarna. Det står dock varje tävlande fritt att välja objekt.

Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk ger med denna tävling möjligheter för arkitekturstudenterna att i ett verklighetstroget projekt pröva nya sätt att göra byggnader, tomter och platser tillgängliga för personer med olika former av funktionshinder utan att negativt påverka dess kulturhistoriska och estetiska värden. Både tillgänglighetskraven och kraven på hänsyn till kulturhistoriska värden har en stark ställning i lagstiftningen, och konflikter mellan dessa båda intresseområden är vanliga. Tävlingen sker i samarbete med handikapporganisationerna och Handikappombudsmannen. Den genomförs helt enligt Svenska Arkitekters Riksförbunds (SAR) tävlingsregler och med medverkan och godkännande från SAR:s tävlingsnämnd.

Tävlingen genomförs i början av höstterminen och priset på 100 000 kronor till de bästa idéerna delas ut den 21 november.

(2001-05-20)