Vikingen under luppen på forskarseminarium

Begreppet viking och vikingatid är en uppfinning av 1800-talets nationalromantiker. Nu är det dags för en modernare syn av vikingen och livet i Birka. Det anser Riksantikvarieämbetet som i veckan tillsammans med Ekerö kommun bjuder in till ett seminarium för att diskutera nya forskningsrön om Birka.

– Den etablerade bilden av vikingatiden är föråldrad. Dagens forskning kan ge en mer trovärdig bild av samhället och människorna under det vi kallar vikingatid. Problemet är att nya forskningsrön sällan når ut och förändrar berättelserna, säger Ewa Bergdahl på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med universiteten och högskolorna uppdraget att kommunicera historisk kunskap med allmänheten och att problematisera den. Men den traditionella vikingabilden har ett starkt fäste i besöksnäringen som gärna använder den i sin marknadsföring och det är också i den som allmänheten lättast känner igen sig.

Birka är ett av våra mest kända förhistoriska besöksmål. Sedan upptäckten av boplatsen för över hundra år sedan har ön ständigt varit i fokus för arkeologernas intresse och flera mycket stora utgrävningar har genomförts. Besökaren på Birka möter i dag berättelsen om den krigande och handlande vikingen och om Birka som hamnplats och vikingastad. I berättelserna framställs Birka generellt som en representativ vikingatida plats.

– Men Birka var knappast typisk för vikingatiden. Ny forskning visar att det inte heller är säkert att platsen övergavs, vilket är den vedertagna berättelsen, säger Ewa Bergdahl.

Seminariet fokuserar på flera frågeställningar kring detta. Vilken sorts kunskap om fornlämningar och monumentala platser har egentligen samhällsrelevans idag och hur ska vi mejsla fram en modern syn på den period som vi kallar vikingatid?

Seminariet den 8 februari är det sista av tre som Riksantikvarieämbetet arrangerar kring arbetet med att föra fram och kommunicera nya forskningsrön om kulturhistoriska platser med dignitet.

(2007-02-03)