Sydsvenska pediatriska föreningen hundra år

Sydsvenska pediatriska föreningen bildades 1923 och firar hundraårsjubileum 2023. Föreningen är en sammanslutning för pediatriskt intresserade läkare i södra Sverige. Enligt de första stadgarna har föreningen till uppgift ”att genom förmedlande av ömsesidiga erfarenheter och iakttagelser och anordnande av översiktsföredrag och diskussioner i aktuella pediatriska frågor verka för underhållande och stärkande av medlemmarnas intresse för deras vidareutbildning i pediatrik”.

Denna jubileumsbok beskriver resan från Fattigsverige via folkhemmet till dagens läge. Läsaren får följa olika aspekter av barnsjukvårdens och den barnmedicinska utvecklingen under de senaste hundra åren med utgångspunkt från barnsjukvården i södra Sverige.

Boken består av personliga betraktelser och minnen från barnklinikerna i Sydsverige men även berättelser om ett antal pionjärer inom barnsjukvården. Den handlar också om den kunskapsutveckling som har skett inom ett antal ämnesfält av stor vikt för dagens moderna barnsjukvård.

Ett enastående sekel i barnens tjänst. Sydsvenska pediatriska förening 100 år, 1923 – 2023
Stevali Fakta
Utkom 2023