3500 år gammalt långröse kan rivas för Norrbotniabanan

Gravröset vid Bygdeå. Foto: Peter Jonsson/Trafikverket

Foto: Peter Jonsson/Trafikverket

Under arbetet med Norrbotniabanan har ett 3 500 år gammalt gravröse undersökts i Junkboda, norr om Bygdeå, för att se om det kan tas bort.

– En arkeologisk undersökning har påbörjats för att se om det finns något runt graven och få en bild av vad gravröset kan berätta, säger arkeologen Ann-Christin Burman.

Länsstyrelsen har tidigare bedömt att långröset kan tas bort om inget oväntat uppdagas, men en slutundersökning kommer nu att avgöra vad som händer med bronsåldersgraven.

Läs artikeln på tidningen Västerbottens Mellanbygd

(2023-08-25)