Hitler besviken över svenskarnas ointresse för SS

Ett tidigare okänt tyskt dokument som påträffats i ett amerikanskt arkiv visar att Adolf Hitler var besviken över den ”mycket magra” svenska uppslutningen för Waffen-SS. På en konferens 1941 kritiserade Hitler skarpt svenskarna och Hermann Göring beskrev dem som dekadenta.

I sin bok Svenskar i krig 1914-1945, som utkom 2004, beskrev Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg den svenska frivilligrörelsen för Tredje riket på följande sätt: ”SS kärlek till svenskarna som den viktigaste germanska människoreservoaren bland alla nordiska länder förblev obesvarad.” Bakgrunden var att högst 180 svenskar blev frivilliga för SS medan Norge och Danmark bidrog med 6 000 SS-män vardera.

I arbetet med en ny upplaga av boken har Gyllenhaal och Westberg träffat på bevis på vad Hitler ansåg om svenskarnas engagemang för SS. Det finns i en redogörelse för en konferens mellan Hitler, Göring, Martin Bormann och Wilhelm Keitel den 16 juli 1941. Lennart Westberg hittade dokumentet i Otto Bräutigams dagbok, som förvaras i ett amerikanskt arkiv med dokument från Tredje riket:

”Führern kritiserade skarpt svenskarna för den mycket magra kontingent frivilliga landet hade bidragit med för kampen mot bolsjevismen och även riksmarskalk Göring beskrev svenskarna som dekadenta.”

Citatet finns med i den nya, reviderade upplagan av Svenskar i krig, som kommer ut den 19 februari.

(2008-02-15)