Nytt populärhistoriskt magasin i TV

Söndagen den 19 maj är det premiär för SVT:s nya populärhistoriska magasin Retur – en resa i historien. I reportageform rapporterar John Carlsson om nutida fenomen och dess historiska utveckling.

– Det blir varken kungahus eller regentlängder utan istället fokuserar vi på aktuella ämnen och frågeställningar som har betydelse för oss i det dagliga livet, berättar John Carlsson som är mitt i inspelningen av programseriens första åtta halvtimmar, vilka följs av ytterligare åtta under hösten.

Med utgångspunkt i samhällsföreteelser och rådande strömningar tar Retur varje vecka upp ett ämne som till exempel sprit, dödsstraff, telefoni, vädret och den svenska förorten. John Carlssons historiska och personliga återblickar varvas med arkivbilder, intervjuer, personporträtt, jubileumsinslag och boktips.

Programmet är reportagebaserat och de korta studiodelarna görs mot ”blue screen” för att med hjälp av datorgrafik kunna skapa och återskapa både nutida och dåtida bakgrundsmiljöer på ett lekfullt sätt. Varje vecka visas också den inköpta serien Gladiatrix, som handlar om iscensättandet av ett engelskt forskarlags teorier om att romartidens gladiatorstrider till viss del utkämpades av kvinnor.

Journalisten John Carlsson var senast aktuell som programledare för serien Följa John.

(2002-04-14)