Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och Allhelgonakyrkan

Kyrkan är en nyckel för att förstå historien – en mötesplats för människor i landskapet under tusen år. En korsväg mellan teologi och tro, mellan och döden. En bärare av längtan, tro och hopp. Kyrkorummet är speciellt genom sitt långa tidsperspektiv, som berättar om bygdens historia, om relationer mellan människor, om tro och makt och krass ekonomi men som också speglar det sköna och vackra i konst och arkitektur från olika tidsepoker.

Kyrkan, rummet, landskapet är historien om vårt gemensamma kulturarv genom tusen år, speglat genom fem kyrkor i Vreta klosters församling i Östergötland. Var och en av dessa kyrkor har samma budskap men som berättas på olika sätt.

Boken är en resa i ord och bild genom historien – från nutid till framtid, sett genom kyrkorummet.

Göran Tagesson & Sverker Linge:
Kyrkan, rummet, landskapet. Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och Allhelgonakyrkan i sitt sammanhang
Carlsson Bokförlag
Utkom 2018