År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses i Vetenskapsakademien. Tal om läckerheter har därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i lärdomshistoriska och gastronomiska kretsar. Det behandlar vad människor sedan antikens dagar till hans egen tid runt om i världen ätit och drogat sig med. Med stor sakkunskap beskrivs hur födoämnen av alla slag odlas, samlas in, förvaras och bereds.

I Tal om läckerheter får läsaren inblick i både svältkost, där allt togs till vara, och den lyxigaste och mest kräsna gourmetmat för överklassen. I boken beskrivs även hur man anrättat olika vilda djur, där vissa arter sedan utrotats.

För första gången återutgivs här verket i sin helhet. Det har även försetts med ett rikhaltigt bildmaterial med illustrationer från denna tid. För att underlätta för läsaren och öka förståelsen har boken kompletterats med fylliga sakregister och förklaringar. Vetenskapshistorikern Jakob Christensson har i boken skrivit en längre uppsats om Bengt Bergius och den tid han verkade i och denna intressanta boks bakgrund, tillkomst och dess historiska betydelse.

Boken har, enligt utgivaren Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, sina läsare bland dem som är intresserade av mat- och livsmedelshistoria i vid tvärvetenskaplig mening och de som är intresserade av idé- och lärdomshistoria men också bland dem som söker vidga sina perspektiv på vad som var och är ätligt igår, idag och i framtiden.

Bengt Bergius:
Tal om läckerheter
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Utkom 2014