Tekniska museet varslar var femte om uppsägning

Tekniska museets entré. Foto: Tekniska museet

Foto: Tekniska museet

Uteblivna intäkter till följd av coronapandemin ger långsiktiga konsekvenser för Tekniska museet som nu sparar även på personalsidan. Ungefär en femtedel av den fasta personalen omfattas av varslet. Det motsvarar 15 personer. Dessutom har alla timanställningar, cirka 60 personer, redan upphört.

Stiftelsen Tekniska museet är beroende av entréintäkter och tillhör den hårt drabbade besöksnäringen. Till följd av restriktioner i samband med covid-19 tvingades museet stänga den 23 mars och saknar sedan dess intäkter förutom statsanslaget.

– De av regeringen införda stödåtgärderna har hjälpt mycket, men räcker inte hela vägen. För att undvika mycket långtgående negativa konsekvenser måste Tekniska minska personalkostnaderna. Då är vi ändå beroende av att det extra anslag som aviserats för bland andra stiftelsemuseerna nu beslutas av riksdagen, säger museidirektör Peter Skogh.

Mer än hälften av besökarna på Tekniska museet är barn under 19 år. Museet är Sveriges nionde mest besökta och har ett nationellt uppdrag med en omfattande skolverksamhet runt om i landet genom mobil verksamhet och olika former av samarbeten.

Stiftelsens verksamhet syftar bland annat till att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland primärt barn och unga och bidrar på så sätt till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning.

Tekniska är mitt i en intensiv investeringsfas med ambitionen att bli en ännu mer relevant arena för samtal kring teknik, innovation och en hållbar framtid. Det gör den ekonomiska situationen än mer utmanande”, skriver museet i ett pressmeddelande.

(2020-05-20)