Sörmlands museum är Årets museum 2020

Berättande magasin: Foto: Sörmlands museum

Foto: Sörmlands museum

Sörmlands museum i Nyköping har utsetts till Årets museum 2020 för sitt nydanande arbete med att göra samlingarna tillgängliga för publiken. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom priset som delades ut av kulturminister Amanda Lind under Digitalt museimöte den 7 september.

Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser. Museets samlingar har plockats fram och placerats mitt i huset, fullt synliga och tillgängliga för publiken. Samlingarna har satts samman för att gestalta berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Juryns motivering:
”Samling och utställning, bevarande och förmedling har integrerats med varandra på ett helt nytt sätt. Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap. De berättande magasinen skapar ett tilltal som präglas av öppenhet och transparens och gestaltningen stimulerar till möten mellan besökare och föremål. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen. Resultatet är ett engagerande, självständigt och nytänkande museum som finns mitt bland medborgarna och som vidgar horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer.”

– Vi är enormt glada för den fina utmärkelsen! Den är ett erkännande av det stora arbete som har pågått under flera år. Vi är oerhört stolta över den uppmärksamhet som våra Berättande magasin har fått både i museisektorn och hos publiken. Museets alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet där förra länsmuseichefen Karin Lindvall haft en central roll, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Juryn för Årets museum har bestått av ordföranden Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet och styrelseledamot Sverige Museer, Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad, Liv Ramskjær, generalsekreterare Norges museumsförbund, Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum och Åsa Karlsson, riksdagsledamot (S) och ledamot Kulturutskottet.

Utmärkelsen Årets museum tilldelas ett museum i Sverige som visat förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet, fått genomslag hos publiken och medfört ett mervärde för museisektorn. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till utmärkelsen av Sveriges alla cirka 1 700 museer. Bland de föreslagna kandidaterna nominerar juryn tre finalister av vilka en tilldelas utmärkelsen.

Tidigare pristagare
2019: Skissernas museum
2018: Göteborgs konstmuseum 
2017: Prins Eugens Waldemarsudde
2016: Tekniska museet
2015: Marinmuseum
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2020-09-07)